JUSTIME 地板落水頭 > 6303-62-80PK
6303-62-80PK
0303-62-79CP_DIM
6303-62-80PK
6303-62-80PK
Floor Drain 100x100MM
地板排水口

材質:  銅

顏色 :  亮金色-PVD 1,435

Product Data
Product Specification
Product Overview
Product Installation
Product Exploded View
 


  • 本體為黃銅。
  • 美國ASTM的SC2電鍍標準。
  • 內部濾網材質:不鏽鋼SUS304。
  • 地漏標準符合GB/T 27710-2011 排水流量≧9.6L/min。
  • 排水濾心:防蟲、防臭、防回流。


6303-62-80CW

6302-62-80MA

0303-62-79CP

6310-10-80PK

6310-60-80PK

6303-64-80PK
 
  6303-62-80CW
  6303-62-80MA  
0303-62-79CP
  6310-10-80PK
6310-60-80PK

6303-64-80PK  
  地板排水口,白色   地板排水口,霧黑色   地板排水口亮鉻色   地板排水口亮金色
地板排水口亮金色
地板排水口亮金色