飲水龍頭 > 6703-G0-80PK
6703-G0-80PK
6703-G0-80CP_DIM
6703-G0-80PK
6703-G0-80PK
Water Drinking Faucet
無鉛飲水機龍頭

材質: 無鉛銅
顏色: 亮金色-PVD

Download
6703-G0-80CP Dimension mm

6703-G0-80CP Installation

6703-G0-80CP SketchUp

 • 無鉛銅材質製造,提供健康安全的飲水。
 • 水流量 : 每分鐘4920cc以上 (50PSI)。
 • 適用各式RO逆慘透及淨水器。
 • 可搭配同系列Classik產品,完美打造廚房空間。  6703-96-80PK

  6703-G0-80CP

  6703-G0-80BB


   
    6703-96-80PK   6703-G0-80CP   6703-G0-80BB

   
    單把手混合自由龍頭,亮金色   飲水機龍頭(單冷)   飲水機龍頭(單冷)