出水口 >> 6765-9V-81CP
6765-9V-81CP
6765-9V-81CP_DIM
6765-9V-80CP
6765-9V-81CP
Tub Spout W/ Diverter & Pipe Nipple
出水口(附連接管),有切換

材質:  銅

顏色 :  亮鉻色
3,840

Download
6765-9V-81CP Installation

6765-9V-81CP SketchUp  • 本體為黃銅翻砂材質符合ISO CuZn40Pb標準。
  • 美國ASTM的SC2電鍍標準。
  • 牙管規格為G 1/2。6765-XV-80P1

6808-9S-81CP

6757-9C-80CP


 
  6765-XV-80P1   6808-9S-81CP
6757-9C-80CP

 
  埋壁開關閥體組
五段式圓型手持花灑
掛架組

 
  4,328   1,688
1,180