手花灑 > 6771-9S-82CP
6771-9S-82CP
6771-9S-82CP_DIM
6771-9S-82CP
6771-9S-82CP
Wall-Mounted Bath Mixer
圓形手持花灑+蛇管+掛架

材質: 
顏色: 3,956

Download
6771-9S-82CP Installation
 • 銅材質產品電鍍鉻層, 符合ASTM-SC2標準。
 • 花灑蓋可旋轉打開清潔。
 • 1.5公尺長的彈性伸縮花灑軟管。
 • 掛架可調整角度,方便用戶使用。     6771-93-80CP

     6771-9S-81CP

     6757-9C-80CP


      
       6771-93-80CP   6771-9S-81CP   6757-9C-80CP  
      
       掛牆式淋浴龍頭   手持花灑+蛇管   掛架
      
      
       8,432
     2,776
     1,180