Lucky 7 系列 >  花灑掛架  > 6777-DC-81MA
6777-DC-80MA
6777-DC-80MA_DIM
6777-DC-80MA
6777-DC-81MA
Hand Shower Holder W/Supply Elbow
花灑掛座組,含連結管;結合出水口

材質:銅
顏色: 啞光黑 3,656

Download
6777-DC-80CP Specification
6777-DC-80MA Installation
6777-DC-80CP CAD


 • 銅材質產品,表面烤漆處理。


  6777-DC-85MA

  6777-AD-80MA
   
    6777-DC-85MA   6777-AD-80MA  


   
    花灑掛架組(黑)   轉接頭組,霧黑色  


   
    8,632
  2,268