6804-70-80SS
 
6804-70-80SS_DIM
 
6804-70-80SS
6804-70-80SS
Towel Ring
平台組

材質:  銅、玻璃

顏色 :  鎳-刷線-啞光臘 1,928

Download
6804-70-80SS Dimension mm

6804-70-80SS Installation

6804-70-80SS SketchUp

 


  1. 掛件底座以渾厚、圓滾的錐體延伸為主設計。
  2. 銅材質產品表面刷線,不易在表面留下指紋。
  3. 強化玻璃尺寸 : 600*110*6mm。6997-H3-80CN


 
  6997-H3-80CN  
                 
  平台34CM霧鋁色  
                 
  2,600