6904 Dragon 浴室配件  >  肥皂架  >   6904-20-80MA
6904-20-80MA
6904-20-80MA_DIM
6904-20-80MA
6904-20-80MA
Soap Dish
肥皂盤組

材質:  鋁,瓷器

顏色 : 啞光黑 2,080

Download
6904-20-80MA Dimension mm

6904-20-80MA Installation

6904-20-80MA SketchUp

 


 • 2013德國紅點獎得獎系列。
 • 鋁製產品表面烤漆處理,超質感色系款。
 • 一體成型的設計不易藏汙納垢,易於清理,安裝簡易。
 • 全瓷白釉肥皂盤,可取下清潔。
 • 可搭配同系列Dragon 產品,打造整體時尚衛浴空間。  6904-20-80CN

  6904-25-80MA

  6904-30-80MA

  6904-60-80MA

  6904-40-80MA

  6997-41-80MA
   
    6904-20-80CN   6904-25-80MA   6904-30-80MA   6904-60-80MA   6904-40-80MA   6997-41-80MA  
    肥皂盤組  
  擠皂罐架
    漱口杯架組   浴巾環   衛生紙架   衛生紙架組  
    2,080   2,320   1,760   2,816   2,816   4,672