6922 Charming系列 > 扶手架‎ > ‎6922-5X-80CP 
6922-5X-80CP
6922-5X-80MA_DIM
6922-5X-80CP
6922-5X-80CP
Grab Bar (C/C 250MM)
扶手架

材質:  銅

顏色 : 亮鉻色
5,200

Download
6922-5X-80MA Dimension mm

6922-5X-80MA Installation

6922-5X-80MA SketchUp

6922-5X-80CP CAD

 


  • 銅材質,抗腐蝕表面處理。
  • 表面處理符合美國 ASTM-SC2 標準。6922-10-80CP

6922-66-80CP

6922-20-80CP

6922-50-80CP

6922-40-80CP

6922-84-80CP
 
  6922-10-80CP   6922-66-80CP   6922-20-80CP   6922-50-80CP   6922-40-80CP   6922-84-80CP  
 
單毛巾桿組 60CM
  毛巾置物組   肥皂盤組   掛鉤組   衛生紙架組  
立式馬桶刷組
 
  5,600
9,840
3,040
800
3,056
2,788