JUSTIME 龍頭系列‎ > ‎6926 Chapter系列‎ > ‎6926-U9-80CP
6926-U9-80CP
6926-U9-80CP_DIM
6926-U9-80CP
6926-U9-80CP
Floor-Mounted Basin Faucet
立地式盆用龍頭

材質:  銅

顏色 :  亮鉻色 47,520

Download
6926-U9-80CP Specification

6926-U9-80CP Installation

6926-U9-80CP SketchUp

 


 • 銅材質,符合ASTM-SC2標準。
 • 抗腐蝕之表面處理,易於清潔與保養。
 • 可旋轉使用的出水口。        6926-U9-80MA

        6510-U9-8000
         
          6926-U9-80MA   6510-U9-8000  


         
          立地盆用龍頭   立地式面盆  


         
          61,776